Servicii

 • informare si indrumare privind alegerea celei mai bune solutii privind constituirea si inregistrarea fiscala a firmei/a altei entitati legale,
 • asistenta de specialitate in redactarea actului constitutiv al firmei,
 • asistenta de specialitate in redactarea actelor aditionale la actul constitutiv,
 • deschiderea, inchiderea punctelor de lucru,
 • schimbare sediu social,
 • cesiuni parti sociale,
 • dizolvare, lichidare voluntara si radiere,
 • fuziuni/divizari,
 • suspendare activitate,
 • obtinerea certificatelor constatatoare,
 • depunerea si ridicarea documentelor de la Registrul Comertului.
 • verificarea respectarii prevederilor legale in privinta corectitudinii intocmirii documentelor si evidentelor primare ale clientului,
 • stabilirea procedurilor de lucru specifice obiectului de activitate desfasurate de catre client,
 • tinerea corecta si la zi a evidentei contabile in aplicatii contabile actualizate la zi,
 • calculul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate si operarea lor in contabilitate,
 • intocmirea ordinelor de plata/a foilor de varsamant pentru achitarea obligatiilor catre bugetul consolidat al statului,
 • efectuarea operatiunilor contabile de inchidere lunara a contabilitatii financiare,
 • intocmirea balantei de verificare lunara,
 • intocmirea si depunerea/transmiterea declaratiilor lunare privind obligatiile de plata la bugetul public general consolidat,
 • intocmirea si depunerea/transmiterea declaratiilor privind achizitiile si livrarile intracomunitare;
 • intocmirea si transmiterea declaratiei INTRASTAT,
 • completarea registrelor obligatorii: registrul jurnal,registru inventar, registrul de evidenta fiscala,
 • consultanta in domeniul financiar-contabil,
 • asistenta in relatia cu organele de control ale Garzii Financiare,
 • asistenta in relatia cu organele de control ale Administratiei Finantelor Publice,
 • contact telefonic permanent cu angajatii dvs./cu administratorul firmei dvs. in vederea bunei desfasurari a activitatii,
 • verificarea si punctajul Fisei platitorului pe fiecare impozit si contributie in parte cu inregistrarile din contabilitate,
 • obtinerea certificatelor fiscale,
 • informari legislative privind reglementarile financiar-contabile si fiscale,
 • alte activitati necesare asigurarii unei bune functionari din punct de vedere financiar-contabil.
 • intocmirea situatiilor financiare semestriale si anuale, cu toate anexele aferente, conform legislatiei in vigoare,
 • certificarea situatiilor financiare semestriale si anuale, conform legislatiei in vigoare,
 • depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale la administratiile teritoriale ale finantelor publice,
 • intocmirea de rapoarte de explicitare a situatiilor financiare semestriale si anuale, adaptate la nevoile clientului,
 • consultanta si indrumare privind efectuarea inventarierii patrimoniale si verificarea inventarului cu soldurile contabile (inainte de intocmirea situatiilor financiare),
 • verificarea soldurilor contabile anuale,
 • intocmirea declaratiei anuale privind impozitul pe profit.
 • comunicarea locurilor de munca vacante/nou create la AJOFM,
 • redactarea informarii in vederea angajarii,
 • asigurarea relatiei cu medicul de medicina muncii,
 • intocmirea si inregistrarea contractelor individuale de munca, a actelor aditionale, a deciziilor si dispozitiilor de desfacere/suspendare a contractelor individuale de munca,
 • intocmirea si actualizarea permanenta a registrului de evidenta a salariatilor în format electronic,
 • gestionarea dosarelor de personal,
 • informari privind legislatia muncii,
 • intocmirea si eliberarea adeverintelor de vechime pentru salariati si a altor adeverinte solicitate de salariati,
 • asistenta in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca,
 • calculul salariilor pe baza pontajelor comunicate de client,
 • calculul concediilor de odihna si a concediilor medicale,
 • intocmirea statelor de plata,
 • intocmirea fluturasilor personalizati/angajat la cererea clientului,
 • intocmirea ordinelor de plata/foilor de varsamant pentru impozitul si contributiile aferente salariilor,
 • intocmirea si transmiterea declaratiei unice,
 • intocmirea si depunerea fiselor fiscale,
 • intocmirea si depunerea dosarelor de obtinere a subventiilor de la AJOFM,
 • intocmirea si depunerea documentatiei pentru restituirea contravalorii concediilor medicale,
 • suport legislativ in orice problema de calcul salarial.
 • intocmirea/actualizarea fiselor de post,
 • intocmirea/actualizarea regulamentului intern,
 • intocmirea/actualizarea contractului colectiv de munca si inregistrarea lui conform prevederilor legale,
 • intocmirea altor rapoarte de personal solicitate de client.
 • asistenta la controale fiscale,
 • reprezentare (la cerere ) in fata organelor statului in diverse situatii,
 • consultanta fiscala cu privire la diverse situatii aparute,
 • consultanta privind optimizarea fiscalitatii,
 • identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile entitatii,
 • informare constanta privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale,
 • consultanta financiara si fiscala cu privire la luarea unor decizii manageriale sau de executie,
 • consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamanetului financiar-contabil,
 • instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor si circuitul acestora in cadrul societatii,
 • informari si punerea la dispozitia clientului pe suport hartie sau pe email a noutatilor legislative in domeniul de activitate al clientului,
 • consultanta si indrumare/ intocmirea manualului de proceduri contabile specifice fiecarei entitati,
 • consultanta si indrumare /intocmirea procedurilor privind inventarierea patrimoniului,
 • intocmire documentatie credite,
 • intocmire documentatie leasing.
 • expertize contabile,
 • refacerea evidentelor contabile,
 • evaluari patrimoniale,
 • inventarierea patrimoniului,
 • audit intern externalizat, audit financiar si audit statutar,
 • auditarea eligibilitatii cheltuielilor decontate din fonduri europene,
 • analiza economica si financiara.
 • inregistrarea entitatii ca operator de date cu caracter personal,
 • inregistrari Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor (ORDA),
 • inregistrari marci OSIM,
 • consultanta si suport juridic comert electronic,
 • servicii recuperari creante: proceduri extrajudiciare si proceduri judiciare,
 • servicii consultanta procedura insolventei,
 • asistenta/consultanta incheiere contracte cu partenerii de afaceri,
 • servicii de verificare a bonitatii partenerilor de afaceri,
 • servicii de consultanta orientata catre specificul activitatii clientului.