Scopul informaţiilor 

Informaţiile prezentate şi accesate pe acest site, sunt furnizate de către FISCONTEXPERT CONSULT în calitate de proprietar al acestui site pentru a furniza utilizatorilor informaţii de interes general.  Informaţiile furnizate nu au valoare de consultanţă profesională sau juridică şi nu înlocuiesc serviciile de contabilitate, salarizare, asistenţă fiscală, audit,  consultanţă în afaceri sau alte servicii profesionale. În cazul în care sunteţi interesaţi de astfel de servicii, vă recomandăm să contactaţi un reprezentant al FISCONTEXPERT CONSULT specializat în domeniile menționate.

Limitarea responsabilității

FISCONTEXPERT CONSULT nu îşi asumă nici un fel de răspundere sau obligaţie cu privire la informaţiile publicate pe acest site.  Datorită naturii proceselor de comunicare electronică, FISCONTEXPERT CONSULT nu garantează şi nu dă asigurări că site-ul nu va avea întreruperi, întârzieri, erori, omisiuni sau viruşi. În consecinţă, informaţiile sunt furnizate fără garanţii, exprese sau implicite, inclusiv dar fără a se limita la acurateţea, actualitatea şi/sau integralitatea informaţiilor furnizate.

FISCONTEXPERT CONSULT  și partenerii, directorii, mandanţii, reprezentanţii sau salariaţii FISCONTEXPERT CONSULT nu vor fi în nicio situaţie răspunzători pentru niciun prejudiciu direct, indirect, incidental, special, punitiv, rezultant sau pentru alte prejudicii de orice natură (inclusiv, dar în mod nelimitativ, nu îşi asumă nicio răspundere pentru pierderea folosinţei, a datelor sau profiturilor), indiferent  de forma acţiunii respective, inclusiv dar fără a se limita la acţiuni contractuale, neglijenţă sau acte delictuale decurgând din sau în legătură cu site-ul, orice conţinut aflat pe site sau accesat prin utilizarea site-ului, sau din copierea, afişarea sau altă utilizare necomercială a acestuia.   

Legături catre alte site-uri

Informațiile publicate pe acest site fac uneori trimitere către alte site-uri care nu sunt deținute de FISCONTEXPERT CONSULT. Aceste linkuri către alte site-uri sunt oferite ca o facilitate pentru utilizatorii noştri şi au scop strict informativ.

FISCONTEXPERT CONSULT nu controlează şi nu este responsabilă pentru nici unul dintre aceste website-uri sau pentru conţinutul acestora și nici nu poate garanta in nici un fel ca aceste linkuri nu se vor schimba in timp.  

Drepturi de autor și utilizarea conţinutului 

Având în vedere că orice conţinut aflat pe site este protejat de drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate, orice utilizare neautorizată a oricăror materiale/date cu caracter personal/informaţii de orice natura aflate pe site poate încălca dreptul de autor, marca comercială, legislaţia privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau alte legi.  

În cazul în care un utilizator descarcă materiale aflate pe site pentru uzul său personal sau în scopul unei utilizări necomerciale, utilizatorul trebuie să păstreze toate înştiinţările referitoare la dreptul de autor, marca comercială şi alte texte similare aflate pe materialele originale sau orice copii ale  acestor materiale. Materialele aflate pe site nu pot fi modificate, reproduse, afişate în mod public, distribuite sau folosite în scopuri publice sau comerciale fără permisiunea scrisă explicită din partea autorului textului sau materialului (inclusiv linkuri către website-uri externe).

FISCONTEXPERT CONSULT nu îşi asumă niciun risc, responsabilitate sau obligaţie în cazul în care un utilizator nu obţine o asemenea permisiune scrisă explicită.