INFO NEWS NR.3/03.02.2015

INFO NEWS NR.3/03.02.2015
INFO NEWS NR.3/03.02.2015
2015-02-03

 

 

 

INFO NEWS NR.3/03.02.2015

 

 

NOUTĂȚI LEGISLATIVE LUNA IANUARIE 2015

 

1. Impozitul pe construcții a fost redus de la 1,5% la 1% începând cu anul 2015

 

În Mof nr. 24/2015 a fost publicată Legea nr.11/08.01.2015 privind aprobarea OUG nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Cele mai importante modificări aduse prin acest act normativ:

 • reducerea cotei de impozitare de la 1,5% la 1%;

 • nu se mai aplică asupra amenajărilor efectuate la construcțiile închiriate, luate în administrare sau în folosință;

 

2. Modificări la Codul Muncii

În Mof nr. 52/2015 a fost publicată Legea nr.12/20.01.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii.

Cele mai relevante modificări aduse prin acest act normativ:

 • nivelul salarial minim pentru angajații temporari trimiși la beneficiari din alte state nu poate fi mai mic decât cel din statul beneficiarului, venit salarial supus tuturor taxelor și contribuțiilor sociale;

 • vechimea în muncă este afectată de absențele nemotivate și concediile fără plată ( excepție, concediile pentru formare profesională fără plată);

 • reguli privind stabilirea duratei concediului de odihnă anual

 

3. Creșterea diurnei interne de la 13 lei la 17 lei/zi si a sumei pentru cazare fără document de la 30 lei la 45 lei.

În Mof nr. 68/2015 a fost publicat Ordinul nr.60/21.01.2015 pentru actualizarea indemnizației zilnice de delegare și detașare, precum și a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situația în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică

Astfel, firmele private pot acorda salariaților diurnă zilnică în cuantum de 42,5 lei (17lei*2,5).Acesta este plafonul maxim neimpozabil.

 

4. Modificări la înregistrarea în scop de TVA aplicabile începând cu data de 1 februarie 2015

4.1. În Mof nr. 16/2015 a fost publicat Ordinul nr. 17/07.01.2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA.

Noua procedură prevede posibilitatea solicitării înregistrării în scop de TVA de la momentul înregistrării societății la registrul Comerțului. În aceaste situații solicitantul trebuie să depună în aceeași zi cererea de înmatriculare în registrul Comerțului și formularul 098 - cererea de înregistrare în scopuri de TVA la organele fiscale competente.

Dacă solicitarea înregistrării în scopuri de TVA se face ulterior, conform art.153 alin. (1) lit.c) din Codul Fiscal, trebuie depusă la organele fiscale competente declarația de mențiuni – formular 010.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, după ce aceasta a fost anulată, conform art.153 alin. (9¹) din Codul Fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, formular 099.

Ca noutate, remarcăm apariția formularului 088, Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției şi a capacității de a desfăşura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA. Acest formular tip chestionar cuprinde 18 întrebări la care trebuie să răspundă reprezentantul legal al societății.

4.2. În Mof nr. 40/2015 a fost publicat Ordinul nr. 112/16.01.2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul TVA.

Acest ordin aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

 • formularul 098 - Cerere de înregistrare în scopuri de TVA conform art.153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal,

 • formularul 088 - Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției şi a capacității de a desfăşura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA

IMPORTANT:

Formularul 088 se completează și se depune și în cazul societăților care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.153 din codul Fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, în situații cum ar fi:

 • schimbarea sediului social,

 • schimbarea administratorilor și/sau a asociaților.

Identificarea persoanelor impozabile, societăți cărora li se va solicita completarea și depunerea formularului 088, se face lunar, de către organul fiscal competent, pe baza informațiilor furnizate de către Oficiul Registrului Comerțului.

La finalul formularului 088 este angajamentul ca, până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scop de TVA, să nu fie desfășurate activități economice constând în operațiuni taxabile din punct de vedere al TVA în România, de către persoanele juridcie care solicită înregistrarea de la momentul înmatriculării la Registrul Comerțului.

4.3. În Mof nr. 32/2015 a fost publicat Ordinul nr. 18/07.01.2015 pentru aprobarea procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin. (9¹) din Codul Fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Acest ordin aprobă modelul formularului 099 și procedura de înregistrare , la cerere, în scopuri de TVA, după anularea înregistrării în scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin. (9¹) din Codul Fiscal :

Formularul 099 are denumirea de Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art.153 alin. (9¹) din Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare.

Procedura se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA la solictarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată ănreistrarea în scpuri de TVA, din următoarele considerente:

 • au fost declarate inactive sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerțului;

 • asociații/administratorii/persoana impozabilă au/a avut înscrise în cazierul fiscal fapte;

 • nu au depus niciun decont de taxă în condițiile art.153 alin.(9) lit. d din Codul Fiscal;

 • nu au evidențiat în deconturile depuse nicio operașiune realizată conform prevederilor art.153 alin.(9) lit.e) din Codul Fiscal;

 • persoanele iimpozabile, societăți înființate în baza Legii nr.31/1990 nu au justificat intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică.

 

4.4. În Mof nr. 19/2015 a fost publicat Ordinul nr. 19/07.01.2015, care modifică și completează Ordinul ANAF nr.3331/2013 pentru aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

De la 1 februarie 2015 contribuabilii cu sediul activității economice în România, societăți reglementate de Legea societăților nr.31/1990, care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura operațiuni care necesită înregistrarea ăn scopuri de TVA, vor face obiectul procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Și acestor societăți li se va solicita depunerea formularului 088 la organele fiscale competente.

 

 

Departamentul juridic

FISCONTEXPERT CONSULT SRL

Toate stirile