Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Uzbekistan

1. Lege nr 26 din 12_03_1997
2. Conventie din 06 06 1996