Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Ucraina

1. Conventie din 29_03-1996
2. Lege nr 128 din 16_10_1996