Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Suedia

1. Conventie din 22_12_1976
2. Decret nr 432 din 31_10_1978