Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Sri Lanka

1. Decret nr 149 din 22_05_1985
2. Conventie din 19_10_1984