Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Spania

1. Conventie din 13 12 1976
2. Decret nr 418 din 05_12_1979