Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Slovenia

1. Lege nr 55 din 24_01_2003
2. Conventie din 08 07 2002