Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Slovacia

1. Lege nr 96 din 10_11_1994
2. Conventie din 03 03 1994