Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Pakistan

1. Lege nr 212 din 28_11_2000
2. Ordin nr 139 din 09_02_2001
3. Conventie din 27_07_1999