Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Norvegia

1. Conventie din 14_11_1980
2. Decret nr 67 din 25_03_1981