Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Namibia

1. Conventie din 25 02 1998
2. Lege nr 61 din 15_04_1999