Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Marea Britanie

1. Conventie din 18_09_1975
2. Decret nr 26 din 03_02_1976