Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Italia

1. Decret nr 82 din 15_04_1977
2. Conventie din 14 01 1977