Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Iordania

1. Conventie din 10 10 1983
2. Decret nr 215 din 26_06_1984