Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Germania

1. Lege nr 29 din 16_01_2002
2. Conventie din 04_07_2001
3. Ordin nr 228 din 02_02_2004