Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Danemarca

1. Conventie din 13 12 1976
2. Decret nr 389 din 27_10_1977