Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Belgia

1. Lege nr 126 din 16_10_1996
2. Conventie din 04 03 1996