Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Zambia

1. Conventie din 21_07_1983
2. Decret nr 215 din 26_06_1984