Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Polonia

1. Lege nr 6 din 10_01_1995
2. Acord din 23_06_1994