Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Macedonia

1. Conventie din 12 06 2000
2. Lege nr 306 din 17_05_2002