Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Israel

1. Lege nr 39 din 14_02_1998
2. Conventie din 15_06_1997