Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Georgia

1. Lege nr 45 din 26_03_1999
2. Conventie din 12 12 1997