Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Franta

1. Conventie din 27_09_1974
2. Decret nr 240 din 23_12_1974