Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Filipine

1. Conventie din 18_05_1994
2. Lege nr 23 din 04_04_1995