Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Fed Rusa

1. Conventie din 27_09_1993
2. Lege nr 38 din 16_06_1994