Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Egipt

1. Conventie din 13 07 1979
2. Decret nr 316 din 14_10_1980