Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Ecuador

1. Conventie din 24_04_1992
2. Lege nr 111 din 09_11_1992