Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Bulgaria

1. Lege nr 5 din 10_01_1995
2. Conventie din 01 06 1994