Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Bulgaria

1. Conventie din 01 06 1994
2. Lege nr 5 din 10_01_1995