Lista Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri

Documentele referitoare la Belarus

1. Lege nr 102 din 26_05_1998
2. Conventie din 22_07_1997